Instellingen voor ouderen of mensen met een geheugenbeperking

Voor ouderen in bijvoorbeeld seniorenwooncomplexen, verpleeghuizen, dagopvanginstellingen en inloophuizen heeft Funquiz speciale quizpakketten ontwikkeld. De vragen hebben wat vaker betrekking op perioden die al wat langer achter ons liggen en zijn toegesneden op de belevingswereld en interesses van ouderen. Het tempo van de quiz ligt iets lager dus dit pakket bevat iets minder vragen dan het standaard quizpakket voor volwassenen. De vragen zijn levendig en interessant, humorvol en soms uitdagend, vaak met een vleugje nostalgie!

Het quizpakket bestaat uit 5 ronden met elk 12 vragen. Er worden muziekfragmenten ten gehore gebracht. Er is een plaatjesronde waarbij vellen met afbeeldingen worden rondgedeeld. In overleg en afhankelijk van de aanwezigheid van apparatuur kunnen ook leuke filmfragmenten aan de vragen worden toegevoegd.

Ook voor mensen met geheugenproblemen heeft Funquiz speciale quizpakketten. In deze pakketten ligt de nadruk op vroeger tijden. Het is verbazend hoe scherp de deelnemers zich vaak melodietjes en gebeurtenissen herinneren! Quizzen is leuk en geeft zelfvertrouwen. Het houdt de geest vitaal en het spelen in teamverband versterkt onderlinge sociale banden!

De meest optimale afstemming van de speciale quizpakketten op de capaciteiten en het niveau van de deelnemers kan worden bereikt door de presentatie van de quiz de eerste keer te laten uitvoeren door één van onze ervaren Funquiz medewerkers. Zij zijn in staat om tijdens de quiz het niveau en de voorkeuren van het deelnemend publiek te beoordelen en de moeilijkheidsgraad van de vragen gaandeweg aan te passen zodat bij de deelnemers de optimale verhouding van goede en foute antwoorden bereikt wordt die nodig is voor een succesvolle quiz. Een vraag als: “wie zingt dit liedje?” of: “uit welke film komt dit liedje?” kan dan bijvoorbeeld ter plekke worden aangepast naar “wat is de titel van het liedje dat Doris Day hier zingt?”